Bakgrund till projektet Borrby Bokby

Vi vill utveckla Borrby som bokby enligt det internationella konceptet Book Town. Enligt WordIQ.com lyder definitionen:

”A book town is a small village with a large number of second-hand or antiquarian book shops. These villages attract bibliophiliac tourists to the book shops, and with literary festivals.”

www.wordiq.com

Med Borrby som nav vill vi utveckla hela Österlen som böckernas förlovade land.

Book Town-konceptet initierades av Richard Booth i Wales och dess framgång beskrivs med förklaringen: It offers an exemplary model of sustainable rural development and tourism. It is one of the most succesful new tourism developments and is being followed in many countries. Fem ”Book Town” samlades i ett EU-projekt (UR 4001) och som ett resultat bildades den internationella organisationen International Organisation of Book Towns (IOB). Organisationens har fem mål:

  • raise public awareness of book towns and stimulate interest by giving information via internet and by organising a International Book Town Festival every second year;
  • enhance the quality of book towns by exchanging knowledge, skills and know-how between the book towns and their individual book sellers and other businesses;
  • strengthen the rural economy by making propaganda for the existing book towns and by offering a medium (e-commerce) to the book sellers, by which they can offer their books to an universal public, also or specially in the quiet season (”winter economy”);
  • undertake other activities which can serve the interests of book towns and strengthen independent businesses in book towns, e.g. stimulating the use of information technology;
  • help in these ways maintaining regional and national cultural heritage and to stimulate the international public to get acquainted with it.

Se mer på www.booktown.net

Motivet att göra Borrby till Bokby är att Borrby, som varit en betydande ort för handel, återigen ska få liv och locka nya kunder och besökare till byn genom att erbjuda ett spännande koncept. Många av de andra bokbyarna sägs vara intressanta och vackra platser som förutom sin intressanta historia nu också skapat ny dragningskraft med hjälp av böcker. Borrby uppfyller även kriteriet att vara en historiskt intressant by. Genom Österlens Museums arbete med fornminnen presenteras nu Borrbys riktigt gamla historia för en stor och bred publik. Även Borrbys officiella hemsida arbetar med att samla in den lite mer närliggande historien genom att uppmana till berättelser om hur det ”var förr”. Många är involverade i att hinna få de gamla berättelserna från förra seklet innan de som levde här då har hunnit gå ur tiden. Borrby skulle alltså platsa väl i samlingen av Book Towns. Förutsättningarna finns också i form av de tomma affärslokalerna i byn och med stark dragningskraft i den stora entusiasmen hos de två som idag driver antikvariat i byn. Dessutom är de åtta antikvarierna på Österlen djupt involverade i att vidareutveckla sitt nätverk. Via Svenska Antikvariatföreningen har ytterligare några visat intresse av att i Borrby öppna filialer till sina väletablerade antikvariat, spridda över landet.

Idén uppstod hos en av de antikvariebokhandlare som finns i Borrby sedan några år tillbaka, Peter Bodén. Han driver idag en omfattande antikvariatisk verksamhet med två butiker förutom den i Borrby. Antikvariatet i Borrby driver han tillsammans med Inger Johanson-Thor. På sin hemsida presenterar de sig på följande sätt:

  • Inger Johanson-Thor har 30 års yrkeserfarenhet. Inger deltar i Antikrundan och är värderingsman i Handelskammaren, både i Stockholm och Skåne. Medlem av Sveriges konst och antikhandlareförening.
  • Peter Bodén har 20 års yrkeserfarenhet. Medlem av Svenska antikvariatsföreningen. Peter driver Antikvariat Hundörat i Strängnäs och Hundörat Rare Books i Stockholm.

Att intresset för gamla böcker är stort vittnar alla antikvariebokhandlare om. Många söker speciella böcker eller böcker i specifika ämnen. Man vill jämföra mellan handlare och hitta det där speciella exemplaret. Näthandel har därför blivit en stor marknad för begagnade böcker eftersom kunden då har många butiker att välja på. Men för många är det viktigt att kunna se, söka och bli inspirerade i hyllorna och känna doften och tyngden i de gamla rariteterna. På Österlen finns idag åtta antikvariat som bildad ett nätverk och som vill fortsätta utveckla samarbetet för att skapa intresse för besökare att komma till Österlen. Det har funnits tankar om bokrundor i stil med den konstrunda som lockat tusentals besökare till Österlen varje påsk i över tio år.

Inspirerade av berättelserna från Book Towns som startat, inte minst den allra första i Wales, föddes idén att försöka utveckla Borrby till en Bokby och ett nav för Österlen som bokregion. Resurserna i form av lediga lokaler finns, flera antikvariebokhandlare meddelade tidigt sitt uttryckliga intresse och företagarföreningen i Borrby ville medverka till att blåsa liv i Borrbys attraktionskraft som handelscentrum. Idag är Borrby och Österlen som mest attraktivt under några veckor på sommaren då sandstränder och sommaraktiviteter lockar. Intresse för böcker och dess författare är inte årstidsbundet, snarare tvärt om. En bokfestival när höstmörkret faller låter i de flestas öron mer rimlig än mitt i sommarhettan.

För femtio år sedan fanns det runt 35 butiker i Borrby. Där fanns t ex tre mjölkbutiker och ett par köttbutiker. Folk kom vida ifrån för att ekipera sig hos Kristiansson. Men den tiden är nu förbi. Köpvanor och marknadskrafter har ändrat förutsättningar för daglighandeln. I dagsläget har företagarföreningen ca 60 medlemmar. En del av dessa bedriver idag handel i affärslokal i byn. Några medlemmar har haft butik eller har butikslokaler som är större än de egna behoven. Många tidigare medlemmar har avvecklat sin butik och de själva, arvingar eller nya ägare disponerar de tidigare butikslokalerna. Det har varit svårt att hitta nya hyresgäster eftersom små specialbutiker är svåra att få ekonomi på då kunder hellre gör sina inköp i köpcenter i städerna. Detta har länge påpekats av till exempel Handelns Utredningsinstitut, HUI.

Ett flertal av Borrbyföretagarnas medlemmar bedriver verksamhet inom den direkta besöknäringen. Det gäller till exempel hotell, bed&breakfast och serveringar (www.borrby.se/äta, bo & service) . Som övriga i den branschen har de ofta full beläggning på sommaren men betydligt svårare att få gäster utöver de mest attraktiva sommarveckorna. Även andra medlemmar i föreningen är beroende av fler kunder än det bofasta kundunderlaget utgör och är också måna om att utöka tillströmningen till byn vid andra tider än under högsäsong.

Med projektet Borrby Bokby räknar vi med att locka besökare även utanför högsäsong genom evenemang och festivaler. Vi räknar också med att öka intresset för litteratur genom samarbeten med både skolor, kommunerna och andra organisationer. Mer aktiviteter runt litteratur innebär också att vi kan utveckla både intresset för vår lokala kultur men också understödja utblickar mot svunna tider och avlägsna kulturer. Genom att samarbeta med andra Book Towns vill vi också utveckla ett internationellt nätverk som på sikt kan utgöra punkter i byggandet av litteraturens knutpunkter. Detta samarbete underlättas förstås av att många av dagens Book Towns ligger i engelskspråkiga områden.

Lämna en kommentar

Scroll to Top