Kulturgjuteriet

I Helmers hus har Isak återupprättat den gamla föreningssalen. Där försiggår både utställningar och föreställningar. Evenemangskalender  och kontaktuppgifter till Isak finns på Kulturgjuteriets hemsida

Kyhlsvägen 3, Borrby